Lyžařské desatero

  1. POHYBUJTE SE VŽDY V PRAVÉ STOPĚ, POKUD JSOU DVĚ
  2. SJÍŽDĚJÍCÍM Z KOPCE UVOLNĚTE VČAS STOPU
  3. ZASTAVÍTE-LI, VYSTUPTE ZE STOPY
  4. PŘEDJÍŽDĚJTE ZLEVA, PŘÍP. VYUŽIJTE LEVOU STOPU, POKUD JE VOLNÁ
  5. PROTIJEDOUCÍM SE VYHÝBEJTE VPRAVO, POKUD JE JEDNA STOPA PŘEDNOST MÁ SJÍŽDĚJÍCÍ LYŽAŘ
  6. NENIČTE LYŽAŘSKÉ STOPY PĚŠÍ CHŮZÍ
  7. NEZNEČIŠŤUJTE OKOLÍ BĚŽECKÝCH STOP
  8. NEPOUŠTĚJTE SVÉ PEJSKY DO STOPY (POŠKOZENÍ STOPY, NEBEZPEČÍ ÚRAZU)
  9. NEPŘECEŇUJTE SVÉ SÍLY
  10. V PŘÍPADĚ POTŘEBY NABÍDNĚTE SVOJI POMOC